Service & Onderhoud

Slot hek oud

Is een onderhoudsabonnement nodig? Zeker, want ook de moderne micro-elektronica vereist onderhoud en de projectie dient gecontroleerd te worden. Functioneert de apparatuur nog naar behoren en is de noodstroomvoorziening nog optimaal? Is de installatie mogelijk niet aangepast aan veranderde omstandigheden? Vaak wordt pas bij schade ervaren, dat dit niet het geval is. Op dat moment is het echter te laat.

Van der Hoeven Beveiligingstechniek biedt daarom aan al haar klanten en voor alle systemen de mogelijkheid tot het afsluiten van een onderhoudsabonnement, in diverse onderhoudsvormen en met verschillende looptijden. Bij afsluiting van een onderhoudsabonnement wordt de abonnee opgenomen in onze 24 uur servicedienst.

Storingsmeldingen cq reparatie-opdrachten tijdens kantoortijden worden door onze afdeling service direct in behandeling genomen en wordt met de klant een afspraak gemaakt, op een tijdstip dat de klant het uitkomt. Buiten de kantoortijden worden dergelijke meldingen in ontvangst genomen door onze storingsdienst en een eerste lijnservice geboden. Indien dit niet het gewenste resultaat oplevert, dan zal de dienstdoende servicemonteur de klant telefonisch benaderen om een afspraak te maken, teneinde de storing te verhelpen.

Cliënten die géén onderhoudsabonnement hebben afgesloten, willen eigenlijk ook buiten de normale kantoortijden geholpen worden, daar anders de installatie niet gebruikt kan worden. Het is dan geen uitzondering dat onze servicemonteurs worden geconfronteerd met een installatie, waarvan de werking en afstelling zeer veel te wensen overlaat.

Een storingsmelding is in tegenstelling tot onderhoudswerkzaamheden altijd onverwacht. Storingsmeldingen ten gevolge van achterstallig onderhoud hebben tot gevolg, dat het storingsbezoek uitloopt, hetgeen onze serviceverlening aan banden legt. Hierdoor kunnen wij dan geen op maat gesneden dienstverlening aanbieden aan cliënten, die wél een onderhoudsabonnement hebben afgesloten. Dus kan niet die service worden geboden, welke zij van ons verwachten en gewend zijn. Daarom genieten klanten mét een onderhoudsabonnement voorrang op niet abonnees.

Indien sprake is van een verzekeringseis of afgifte van een alarminstallatiecertificaat, dan heeft de klant bij het afsluiten van een onderhoudsabonnement nog een voordeel. Dit certificaat is dan 5 jaar geldig in plaats van 1 jaar. Het periodiek controleren van de inbraaksignaleringsinstallatie is dan ook een waarborg voor continuïteit en een adequaat middel tegen nodeloos alarm.

Wij bieden landelijk een product- en service-ondersteuning gedurende ten minste 10 jaar. Onze servicemonteur heeft bijna altijd de benodigde reserve onderdelen in zijn auto en kan binnen 4 uur ter plaatse zijn.
Dit is natuurlijk afhankelijk van de abonnementsvorm en mogelijke overmachtsituaties. Bovendien zijn wij 7 x 24 uur persoonlijk bereikbaar; dus óók buiten kantoortijden en op zon- en feestdagen.

Van der Hoeven Beveiligingstechniek biedt aan al haar klanten en voor alle systemen de mogelijkheid tot het afsluiten van een onderhoudsabonnement, in diverse onderhoudsvormen en met verschillende looptijden. Bij afsluiting van een onderhoudsabonnement wordt de abonnee opgenomen in onze 24 uur servicedienst.

Voor meer informatie kies hieronder een onderwerp:

  • All-in garantie-abonnement
  • Preventief onderhoud

All-in garantie-abonnement

Een All-in garantie-abonnement omvat:

  • één maal per jaar een preventieve onderhoudsinspectie
  • alle tussentijdse reparatiebezoeken, ook buiten normale kantoortijden
  • alle vervangingskosten van defecte onderdelen
  • opname in onze 24 uur servicedienst
  • voorrang op niet-abonnees, op basis 7×24 uur
  • indien de storing hiertoe aanleiding geeft, kunnen wij binnen 4 tot 12 uur ter plaatse zijn
  • abonnementsperiode, variërend van 5 tot 10 jaar