Toegangscontrole

Alles onder controle
Met een toegangscontrolesysteem controleert en regelt u de toegang tot uw gebouw of delen daarvan. Op deze manier kunt u bepaalde (groepen) mensen toegang geven tot die delen van uw gebouw of kantoor waar ze ook werkelijk wat te zoeken hebben. Daarnaast wordt natuurlijk ook geregistreerd wie wanneer in welke ruimte is geweest.

Er zijn steeds meer manieren van toegangscontrole. Of het nu met een codepaneel, een kaartlezer, een voorhoudlezer (contactloos) of zelfs via biometrie (bv. vingerafdrukcontrole) is, diverse systemen zijn mogelijk. Al deze lezers sturen electrische deuropeners of electromagneten aan die er vervolgens voor zorgen dat de deur ook daadwerkelijk geopend kan worden. Indien uw bestaande slot of grendel gehandhaafd dient te blijven (voor bijv. nachtschoot) kan ook worden gewerkt met magneetgrendels met een grote houdkracht.

Gemak
Met een voorhoudlezer dient het gemak de mens. Door middel van een kleine badge, die u gewoon aan uw sleutelbos doet, krijgt u toegang. Slechts even de badge voor de lezer houden en de deur opent zich. Afhankelijk van de complexiteit van uw systeem zullen wij samen met u een plan maken en aan de hand daarvan een systeem samen stellen.

Eén deur of het complete gebouw
Of het nu één deur betreft of uw complete gebouw, aan Van der Hoeven Beveiligingstechniek heeft u de juiste partner. Wij stellen samen met u en naar uw behoefte een systeem samen en zullen dat professioneel installeren. Uiteraard mag u van ons ook de ondersteuning verwachten om het systeem zo efficient mogelijk te installeren en in gebruik te nemen.

Toegangscontrole-systemen en aanwezigheidsregistratie werken al dan niet in samenwerking met camerabegeleiding, behalve selectief en preventief, vooral efficiënt. Per direct kan worden vastgesteld wie wel en wie geen recht op toegang heeft. En andersom wie onterecht afwezig is. van der Hoeven Beveiligingstechniek kent verschillende van klein naar groot variërende systemen die allemaal op afstand zijn aan te sturen. Afhankelijk van uw situatie kan met verschillende soorten (bezoekers)pasjes, of andere vormen van verificatie, waaronder duim- of irisscan gewerkt worden. Bovendien kan door middel van een zone-systeem aanwezigheid binnen dan wel buiten op de vierkante meter nauwkeurig gelokaliseerd worden. Herkenning en bediening werken net zo snel als de mogelijkheid acuut in te moeten grijpen. Het proces kan vanuit een videoroom volledig gevolgd worden. Doorkoppeling naar brandpreventie en alle vormen van aanvullende bedrijfshulpverlening is in alle situaties mogelijk.